Het watergeven en bemesten van bomen en beplanting

Watergeven;
Watergeven is belangrijk bij nieuw aangeplante- of verplante bomen en bij langdurige droogte. Hiervoor gebruiken wij een speciaal daarvoor gemaakte installatie die geschikt is voor stedelijk en bosrijke omgeving

Bemesten;
Bemesten is het toedienen van groeistoffen. Bij bomen doen wij dat o.a. door het onder hogedruk injecteren van de juiste voedingsstoffen in de bodem. Hiermee kan je ziektes en plagen voorkomen bij de boom en de boom weer meer energie geven.