Verwijderen van bomen

Er zijn diverse manieren om een boom te verwijderen. Dit alles is zeer afhankelijk van de standplaats en omgeving. Wij zoeken een passende en veilige oplossing.

Rooien;
Dit wil zeggen het volledig uit de aarde verwijderen. Dit word veelal toegepast bij struiken en kleinere bomen.

Vellen of kappen;
Het afzagen van de boom, vlak boven het maaiveld. Op deze manier wordt de boom in een keer neergehaald. Dit is een snelle methode om veel bomen per dag te kunnen verwijderen. Hiervoor dient wel voldoende ruimte te zijn. Ook zal de ondergrond geschikt moeten zijn. Denk aan schade aan verhardingsmaterialen,  zoals sierbestrating en/of asfalt.  .

Klimtechniek;
De techniek gebruiken wij om een boom op een verantwoorde manier in kleine stukjes “uit te kleden”, om vervolgens, met gebruikmaking van touwen, de takken en het stamhout rustig te laten zakken, zodat er geen of zo minmogelijk schade wordt aangericht.

Hoogwerker/telekraan
De hoogwerker en/of telekraan zal worden ingezet als daar voldoende ruimte voor is. Op deze manier kan de boom in zijn geheel of in stukken weggehaald worden. Bijvoorbeeld over de bebouwing heen te tillen.