Het versnipperen en/of klepelen van takhout

Versnipperen:
Bij het snoeien en rooien van bomen komt veel takhout vrij, dit takhout zal verwijderd moet worden, wij kunnen dit uitvoeren door het hout te versnipperen, d.w.z. kleiner te maken.

Klepelen:
Het fijn maken van ruige begroeiingen met behulp van roterende klepels, zowel boven, als net door de grond. Deze methode wordt vaak toegepast voor het verwijderen van zeer dicht gegroeide bosschage en/of onderbegroeiing.