Het innemen van houtachtige materialen (takken, stamhout, boomstobben en snippers)

Bij werkzaamheden aan bomen komt over het algemeen veel houtachtige materialen vrij. Zoals stamhout, takken snippers en boomstobben. Boomverzorging Hasenaar kan deze materialen verder verwerken.